Pomáháme, jako každý rok

09. 02. 2022 Aktuality

Jsme vděční, že i rok 2021 byl pro nás z obchodního hlediska více než úspěšný. Děkujeme především našim klientům za projevenou důvěru. 

I na konci loňského roku, jsme neporušili naší tradici a věnovali část zisku firmy neziskové organizaci.

Přehled darů od roku 2018:

Kam dál?

Pomáháme

Pomáháme. Proma agency s.r.o. stejně jako před rokem podpořila a věnovala část zisku firmy nadaci Dobrý Anděl. Letos firma přispěla částkou 16.000,- Kč.