Povinné pravidelné revize v bytovém domě

hlavni
04. 01. 2020 Články

Mít vlastní byt či dům přináší nejen radosti, ale i starosti. A nejde jen o ekonomickou výhodnost. Na majitele nemovitostí je kladena řada povinností, kterým se nevyplatí vyhýbat. Jednou z nich jsou povinné revize. Na co a jak často nezapomenout?

Elektřina 

Pravidelná revize rozvodů elektřiny je vyžadována pouze ve společných prostorách domu. U rozvodů odpovídajícím současným technickým požadavkům stačí revizní kontrola provedená každých 5 let, u starších rozvodů je doporučená lhůta kratší (1 nebo 2 roky).

Mezi elektrická zařízení je počítán též hromosvod (bleskosvod). I na něj se vztahuje povinnost pravidelných revizí.

Plyn

Je-li v bytovém domě zaveden plyn, je jeho majitel (či společenství vlastníků jednotek) povinen provádět každoroční kontrolu rozvodů plynu a plynových zařízení (např. společného plynového kotle) ve společných prostorách domu pověřeným pracovníkem až po plynoměry jednotlivých majitelů či nájemníků bytů. Pravidelná revize je vyžadována každé 3 roky.

Komíny

Není-li dům plně vytápěn elektrickým proudem či tepelným čerpadlem, vždy bude mít nějaký používaný komín (či jinak nazvanou „spalinovou cestu“).

Četnost kontrol, čištění a revizí komínů závisí na výkonu spotřebiče paliv a na skupenství používaného paliva. Nejčetnější jsou u pevných a kapalných paliv při výkonu do 50 kW, u nichž je nezbytné čistit komín třikrát ročně (u pevných paliv se sezónním provozem stačí dvakrát ročně), navíc je třeba každý rok kontrolovat spalinové cesty a vybírat tuhé znečišťující části a kondenzát (saze). U plynových kotlů a vyvložkovaných komínů stačí všechny činnosti sloučit do jedné každoroční procedury.

U komínů s výkonem přes 50 kW je u pevných paliv potřeba veškeré činnosti od čištění spalinové cesty, přes výběr sazí po čištění kotle či jiného spotřebiče provádět dvakrát ročně. U plynných a kapalných paliv pak stačí jen jednou za rok.

Požární bezpečnost

Podle velikosti objektu jsou vyžadovány nástroje k zajištění objektu pro případ požáru – od hasicích přístrojů, přes hydranty, po stabilní hasicí zařízení a elektronickou požární signalizaci. Kontrolu v tomto případě neprovádí revizní technik, ale pověřená osoba.

U všech zařízení se provádí kontrola provozuschopnosti jednou ročně. 

Výtah

Provozní prohlídku musí dozorce provádět každých 14 dní, odbornou prohlídku uskuteční způsobilá osoba každé 3 měsíce, inspekční technik provede odbornou zkoušku každé 3 roky a jednou za 6 let i na výtah posvítí inspekční orgán při inspekční prohlídce.

Další revize a povinnosti

Některá další zařízení vyžadují ještě další revizní kontroly a zprávy. Patří mezi ně např. nízkotlaké kotelny či tlaková zařízení (na ohřev teplé vody, expanzní nádoby a další).

Majitel nemovitosti ovšem musí za určitých podmínek (např. pronájem či prodej, ale za pár let bude postačovat pouhé vlastnictví) v desetiletých intervalech zajistit průkaz energetické náročnosti budovy (PEN, PENB). 

Souhrn:

  • komíny, spalinové cesty 1x za rok
  • hromosvody 1x za 5 let
  • Revize plyn v bytě – 1x za 3roky
  • Revize plyn ve spol. protorách 1x za rok
  • Elektro spol. prostory 1x za pět let 
  • výměna vodoměrů v bytech 1x za pět let 

V případě, že máte o profesionální správu Vaší nemovitosti, neváhejte nás kontaktovat.

Kam dál?

Co všechno najdete ve výpisu z katastru?

Výpis z katastru nemovitostí může obsahovat informace o parcele, stavbě a podobně. V případě stavby obsahuje informace o nemovitosti, jako jsou základní informace, podle kterých můžeme nemovitost určit, jako je číslo popisné, část obce, typ stavby, způsob využití stavby, katastrální ú...

Další rozšíření inzerce

Opět rozšiřujeme inzerci. Naše nabídky nově naleznete také na realitních inzertních serverech www.byty.cz a www.ulovdomov.cz.