Povinné pravidelné revize v bytovém domě

hlavni
04. 01. 2020 Články

Mít vlastní byt či dům přináší nejen radosti, ale i starosti. A nejde jen o ekonomickou výhodnost. Na majitele nemovitostí je kladena řada povinností, kterým se nevyplatí vyhýbat. Jednou z nich jsou povinné revize. Na co a jak často nezapomenout?

Elektřina 

Pravidelná revize rozvodů elektřiny je vyžadována pouze ve společných prostorách domu. U rozvodů odpovídajícím současným technickým požadavkům stačí revizní kontrola provedená každých 5 let, u starších rozvodů je doporučená lhůta kratší (1 nebo 2 roky).

Mezi elektrická zařízení je počítán též hromosvod (bleskosvod). I na něj se vztahuje povinnost pravidelných revizí.

Plyn

Je-li v bytovém domě zaveden plyn, je jeho majitel (či společenství vlastníků jednotek) povinen provádět každoroční kontrolu rozvodů plynu a plynových zařízení (např. společného plynového kotle) ve společných prostorách domu pověřeným pracovníkem až po plynoměry jednotlivých majitelů či nájemníků bytů. Pravidelná revize je vyžadována každé 3 roky.

Komíny

Není-li dům plně vytápěn elektrickým proudem či tepelným čerpadlem, vždy bude mít nějaký používaný komín (či jinak nazvanou „spalinovou cestu“).

Četnost kontrol, čištění a revizí komínů závisí na výkonu spotřebiče paliv a na skupenství používaného paliva. Nejčetnější jsou u pevných a kapalných paliv při výkonu do 50 kW, u nichž je nezbytné čistit komín třikrát ročně (u pevných paliv se sezónním provozem stačí dvakrát ročně), navíc je třeba každý rok kontrolovat spalinové cesty a vybírat tuhé znečišťující části a kondenzát (saze). U plynových kotlů a vyvložkovaných komínů stačí všechny činnosti sloučit do jedné každoroční procedury.

U komínů s výkonem přes 50 kW je u pevných paliv potřeba veškeré činnosti od čištění spalinové cesty, přes výběr sazí po čištění kotle či jiného spotřebiče provádět dvakrát ročně. U plynných a kapalných paliv pak stačí jen jednou za rok.

Požární bezpečnost

Podle velikosti objektu jsou vyžadovány nástroje k zajištění objektu pro případ požáru – od hasicích přístrojů, přes hydranty, po stabilní hasicí zařízení a elektronickou požární signalizaci. Kontrolu v tomto případě neprovádí revizní technik, ale pověřená osoba.

U všech zařízení se provádí kontrola provozuschopnosti jednou ročně. 

Výtah

Provozní prohlídku musí dozorce provádět každých 14 dní, odbornou prohlídku uskuteční způsobilá osoba každé 3 měsíce, inspekční technik provede odbornou zkoušku každé 3 roky a jednou za 6 let i na výtah posvítí inspekční orgán při inspekční prohlídce.

Další revize a povinnosti

Některá další zařízení vyžadují ještě další revizní kontroly a zprávy. Patří mezi ně např. nízkotlaké kotelny či tlaková zařízení (na ohřev teplé vody, expanzní nádoby a další).

Majitel nemovitosti ovšem musí za určitých podmínek (např. pronájem či prodej, ale za pár let bude postačovat pouhé vlastnictví) v desetiletých intervalech zajistit průkaz energetické náročnosti budovy (PEN, PENB). 

Souhrn:

  • komíny, spalinové cesty 1x za rok
  • hromosvody 1x za 5 let
  • Revize plyn v bytě – 1x za 3roky
  • Revize plyn ve spol. protorách 1x za rok
  • Elektro spol. prostory 1x za pět let 
  • výměna vodoměrů v bytech 1x za pět let 

V případě, že máte o profesionální správu Vaší nemovitosti, neváhejte nás kontaktovat.

Kam dál?

Rozšíření inzerce – Realingo

Nabídku našich nemovitostí naleznete nově také na realitní inzertním serveru www.realingo.cz.

Nový inzertní portál

Nově inzerujeme všechny naše nemovitosti také na realitních portálech realitycechy.cz a realitymorava.cz.