Akontace


Minimální částka, kterou je třeba vložit na účet stavebního spoření k získání překlenovacího úvěru. Udává se v procentech z cílové částky.