Bonita


Schopnost klienta žádajícího o úvěr, případně i ručitele, tento úvěr splatit.