Číslo orientační


Číslo domu usnadňující orientaci v ulici apod. (modré číslo).