Exekuce zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech


Soud zřídí na návrh oprávněného (věřitele) zástavní právo na nemovitostech povinného (dlužníka). Tento postup vlastně nesměřuje k přímému uspokojení pohledávky, nýbrž k jejímu zajištění. Věřitelova výhoda je v tom, že jeho pohledávka se stane zajištěnou zástavním právem.