Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území


Určení tvaru, rozměru, hranic nemovitosti a katastrálního území.