Jistina, úvěrová jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru nebo-li nesplacená část poskytnutého úvěru, ze které se počítají úroky.