Katastrální území


Místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.