Mimořádná splátka


Splátka určená ke snížení jistiny úvěru nad stanovený plán splácení. Nezapočítává se do pravidelných splátek, tzn. i v měsíci, ve kterém je zaplacena mimořádná splátka, je nutné zaplatit pravidelnou splátku. Je třeba ji oznámit předem.