Nájem bytu


Je specifický vztah, který je zákonem chráněn. Ochrana spočívá zejména v tom, že pronajímatel může udělit výpověď z nájmu bytu jen z důvodů uvedených v zákoně. Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci. V písemné výpovědi pronajímatele musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta, poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu, a pokud nájemci podle tohoto zákona přísluší bytová náhrada, závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. Podrobnosti tohoto složitého komplexu vztahů stanoví Občanský zákoník.