Nájem (nájemní smlouva)


Vztah spočívající v tom, že pronajímatel (vlastník věci) přenechává za úplatu (NÁJEMNÉ) nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval. Základ právní úpravy nájmu tvoří ustanovení občanského zákoníku. Zvláštními druhy nájmu upravenými speciálními ustanoveními jsou např. Nájem bytu,nebytových prostor (zák. č. 116/1990 Sb.), Nájem podniku (zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník). Zvláštním druhem nájmu je i leasing.