Nájemní smlouva


Smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc (, aby ji ve sjednané době užíval.