Podílové spoluvlastnictví


Více vlastníků nemovitosti, kde každý z nich má ideální podíl.