Pohledávka


Představuje nárok věřitele na plnění ze strany dlužníka.