Předhypoteční úvěr, stavební úvěr


Úvěr poskytnutý na účely, které umožňuje jeho pozdější přeměnu na hypoteční úvěr.