Půda zemědělská


Půda určená k zemědělskému obdělávání.