Snímek katastrální mapy


Obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jež je veřejnou listinou.