Splatnost


Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.