Spoludlužník


Fyzická nebo právnická osoba, která je smluvně zavázána podílet se na splácení dluhu spolu s dlužníkem. V úvěrové smlouvě může být zavázáno i více spoludlužníků.