Spolužadatel


Partner, rodinný příslušník, kamarád, známý, který s Vámi žádá o hypotéční úvěr.