Termínovaný vklad


Obvykle zaokrouhlený jednorázoví vklad vkladatelem, který se během smluvně dohodnutého období nemění a dispozice s uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.