Věřitel


Fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvní dohody o půjčce či úvěru poskytne dlužníkovi finanční plnění.