Zástava- zástavní hodnota (LTV)


Hodnota nemovitosti, která je stanovena odborným znalcem (odhadcem) nebo-li majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.