Zástavce (Zástavní věřitel)


Osoba, která svým majetkem zajišťuje plnění dlužníka. Zástavce a dlužník mohou, ale nemusí být osoby totožné.