Zůstavitel


Zemřelá osoba, jež zanechala majetek, který se v rámci dědického řízení dědí.