Cena vody v Liberci pro rok 2021

hlavni
19. 01. 2021 Aktuality

Aktuální cena vody od 1. 1. 2021 v regionu SVS.

  VODNÉ  STOČNÉ  CELKEM 
 (uváděno v Kč/mbez DPH) 48,88 46,36 95,24
 (uváděno v Kč/mvčetně DPH) 53,77 51,00 104,77

Kam dál?

Cena vodného a stočného v Liberci pro rok 2020

Severočeská vodárenská společnost vyhlašuje cenu vodného a stočného jednou ročně, a to vždy k 1. lednu daného roku. Za 1000 litrů dodávky pitné vody a za její odkanalizování a vyčištění zaplatí od 1. ledna odběratelé v Ústecké...

Ceny vodného a stočného v Liberci pro rok 2019

Aktuální ceny pro rok 2019 v regionu SVS   VODNÉ  STOČNÉ  CELKEM   (uváděno v Kč/m3 bez DPH) 44,23 42,34 86,57  (uváděno v Kč/m3 včetně DPH) 50,86 48,69 99,55