TV NOVA: „Podvodníci se k Vám mohou nahlásit k trvalému pobytu, aniž byste o tom vůbec věděli.“ Je tomu skutečně tak?

hlavni
17. 09. 2014 Články

Dne 14. 9. 2014 v Televizních novinách odvysílali reportáž, která popisuje příběh pána z Jablonce nad Nisou, kterému se bez jeho vědomí do jeho bytu přihlásila paní s dětmi a na základě toho čerpala sociální dávky. TN je možné shlédnout zde, výše zmíněná reportáž začíná v čase 11:49.

Protože se mi některá fakta z reportáže zdají značně zavádějící, dovolím si je uvést na pravou míru a zodpovědět několik dalších otázek.

Tvrzení 1.: Obstarala si přesné přesné údaje o majiteli bytu a to úřadům stačilo.

Ano, tak to opravdu je. Magistrátu v Liberci i Jablonci n. N. stačí k nahlášení trvalého pobytu nájemní smlouva, která při nepřítomnosti jedné smluvní strany nemusí být ověřená. Není v moci pracovníka magistrátu zkoumat pravost podpisu. Důležitá jsou pouze data o pronajímaném bytě a smluvní strany.

Otázkou zůstává, kde si paní obstarala rodné číslo poškozeného a jak věděla, který byt vlastní. Celá situace se mi zdá přinejmenším podivná a za sedm let praxe v realitách jsem se s podobnou situací nesetkal.

Tvrzení 2.: Podvodníci se k Vám mohou nahlásit k trvalému pobytu, aniž byste o tom vůbec věděli.

V Jablonci nad Nisou ano, v Liberci nikoliv. Zákon neukládá magistrátu povinnost Vás informovat o nově nahlášené osobě k trvalému pobytu na Vaší adrese, nicméně Liberecký magistrát zasílá po nahlášení nové osoby k trvalému pobytu dopis, kde je uvedeno jméno osoby + počet dalších nahlášených osob (jejich jména už ale magistrát v dopise nezveřejňuje).

Tvrzení 3.:  Já jako majitel jsem neměl možnost to nijak zjistit.

Není to pravda.

Pokud jste majitelem bytu a přijdete na magistrát s LV, mají povinnost Vám sdělit, zda osoba je u Vás nahlášená či nikoliv, musíte ovšem znát jméno osoby.

Jiná situace platí, pokud jste vlastníkem všech bytů v domě. V tom případě, máte nárok na kompletní seznam nahlášených osob.

Co hrozí?

Dle mého názoru nic. 

Osoba k Vám nahlášená, pokud nemá jméno na schránce, nemůže přijímat poštu.

Osoba k Vám nahlášená, pokud nemá jméno na dveřích bytu, nemůže přijímat návštěvy, vymahače dluhů ani soudní exekutory. Soudní exekutor nezná číslo bytu osoby, které má zabavit majetek, zná pouze adresu trvalého bydliště.

Jak vymazat trvalý pobyt osoby ve Vašeho bytu?

Situace: Týden poté, co jste od nájemce přebrali byt, přišel do schránky (kde je je ještě stále uvedeno jméno nájemce) dopis od soudu, úvěrové společnosti apod. Nájemce Vám nezvedá telefon, na e-maily nereaguje, nové bydliště je Vám neznámé.

V takovém případě je třeba jít na magistrát s LV a svědkem. který dosvědčí, že se osoba již v bytě nevyskytuje a nemá k němu žádný vztah. Svědek může být soused nebo třeba i realitní makléř. který se o pronájem Vašeho bytu stará. Celá situace se dále řeší ve správním řízení, které trvá až dva měsíce.

Co můžete udělat?

  • Zjistěte jak přesně to funguje na Vašem magistrátu. Část náležitostí určuje zákon, část si řeší magistrát sám.
  • Přidejte do nájemní smlouvy odstavec, který bude nájemci ukládat povinnost předat Vám v den předání bytu potvrzení o odhlášení trvalého pobytu z adresy Vašeho bytu, pod smluvní pokutou (alespoň 2.000,- Kč).
Potřebujete více informací k této problematice? Kontaktujte nás.

Závěrem

Ano, je možné, že pokud někdo zfalšuje smlouvu a na ní zfalšuje Váš podpis, může se nahlásit k trvalému pobytu do Vašeho bytu.

Stejně tak, pokud někdo vylomí zámek u Vašich vchodových dveří, může Vám vykrást byt.

V obou případech se jedná o trestnou činnost. za kterou hrozí několikaleté nepodmíněné tresty.

Kam dál?

Pes v bytě a nájem bytu

Pes v bytě. Noční můra některých pronajímatelů. Co říká zákon? Jaké jsou nejčastější důvody pronajímatelů pro odmítnutí nájemce se psem? A naše typy, jak pronajímatele přesvědčit, aby Vám byt pronajal.

Posledních pár dní na vyúčtování služeb

Pokud jste Vašemu nájemci dosud nevyúčtovali služby za rok 2019, máte na to posledních pár dní. V případě, že nájemce platí zálohové platby na služby a energie, je pronajímatel ze zákona povinnen každý rok nájemci tyto ...