Realitní magazín

Aktuality a články

Realitní Trh v České Republice v roce 2024: Přehled Trendů a Výhledů

V roce 2024 se očekává oživení českého realitního trhu, což naznačuje zvýšení investic do nemovitostí až o 15% s očekáváním silného výkonu v oblastech maloobchodu a rezidenčních nemovitostí. Přestože se výstavba kancelářských ...

  • 29. 01. 2024

Pomáháme, jako každý rok

Jsme vděční, že i rok 2021 byl pro nás z obchodního hlediska více než úspěšný. Děkujeme především našim klientům za projevenou důvěru.  I na konci loňského roku, jsme neporušili naší tradici a věnovali část zisku ...

  • 09. 02. 2022

Cena vody v Liberci pro rok 2021

Aktuální cena vody od 1. 1. 2021 v regionu SVS.

  • 19. 01. 2021

Posledních pár dní na vyúčtování služeb

Pokud jste Vašemu nájemci dosud nevyúčtovali služby za rok 2019, máte na to posledních pár dní. V případě, že nájemce platí zálohové platby na služby a energie, je pronajímatel ze zákona povinnen každý rok nájemci tyto ...

  • 27. 08. 2020

Zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti

Vláda dne 30.4.2020 schválila zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti.

  • 04. 05. 2020

Nižší cena vody v Liberci

Od 1. 5. 2020 dochází ke změně výše DPH z 15% na 10%. Proto od 1. května 2020 klesne cena vodného a stočného na 98,91 Kč včetně DPH.

  • 01. 05. 2020

Neplacení nájmu a koronavirový zákaz výpovědi

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon Zákaz výpovědi z nájmu bytu pro neplacení nájemného z důvodu koronavirové situace.

  • 27. 04. 2020

Cena vodného a stočného v Liberci pro rok 2020

Severočeská vodárenská společnost vyhlašuje cenu vodného a stočného jednou ročně, a to vždy k 1. lednu daného roku. Za 1000 litrů dodávky pitné vody a za její odkanalizování a vyčištění zaplatí od 1. ledna odběratelé v Ústecké...

  • 10. 04. 2020

Snížení nájmu bytu z důvodu karantény a koronaviru

Kdy je možné požadovat po pronajímateli snížení nájemného? A je tímto důvodem karanténa a současná omezení?

  • 31. 03. 2020
Načíst další